Redactie KLEI

Inleveren kopij
Kopij voor KLEI is altijd welkom! Kopij kunt u sturen naar redactie@klei.nl
Berichten voor de KeramiekAgenda naar secretariaat@klei.nl
Deadline edities 2019:
10-07-2019: editie 2019-5 september-oktober
10-09-2019: editie 2019-6 november-december
10-11-2019: editie 2020-1 januari-februari

Aanmelden/inloggen op het forum

Problemen met het aanmelden of inloggen op het forum: aanmelden@klei.nl

Secretariaat KLEI

Bestellingen webwinkel | De les gewezen/Biscuitjes | Opgave KeramiekAgenda 
secretariaat@klei.nl
+31 (0) 6 505 058 47

Opgave advertenties/bijsluiters: adverteren@klei.nl

Abonnementenadministratie

Nieuwe abonnementen, adreswijzigingen en opzeggingen
FBW Abonneeservice, Postbus 612, NL-3440 AP Woerden
abo@klei.nl, +31 (0)348-431393, +31 (0)6-16526324.

Uitgever

KLEI keramiek magazine wordt uitgegeven door Stichting KLEI

Postadres secretariaat: Wolsbergerweg 38, 3781 PE Voorthuizen
secretariaat@klei.nl

Geef KLEI cadeau

6 nummers vanaf

€ 30

> BESTELLEN